Visualisering och utformning av projekt inom internationellt utvecklingsarbete & IT

Metoder

SEBAS använder metodverktygen LFA (Logical Framework Approach) och RBM (Result Based Management)för att stödja utformning av program och i organisationsutveckling. SEBAS integrerar även RBM/LFA i Projects DNA, där LFA/RBM-strukturen kombineras med PIL (Project Inner Life) för att stärka de deltagande institutionernas organisatoriska kapacitet.
Processledning

I processledningen arbetar SEBAS med en organisation eller ett nätverk för att utveckla ett projekt eller ett program. SEBAS är med och faciliterar under hela processen, börjar med problemformuleringen och följer projektet till utvärdering. Det kan också handla om att leda strategisk planering, intern utvärdering, speciella workshops och coachning under projektets gång eller delar av den. Processledningen sker i samarbete med gruppen och tillsammans formulerar SEBAS projektdokument, verksamhetsplan, strategisk plan, årsplan, årsrapport och/eller slutrapport. SEBAS sätter stort värde i organisationens ägarskap i processen och bistår med coachning och ledning av workshops. SEBAS erbjuder också handledning, och kan fungera som samtalsledare i diskussioner i workshops för att komma fram till beslut Vi erbjuder även direkt coachning för att tillhandahålla de verktyg som behövs för att de projektansvariga ska kunna leverera dokumentation till sina respektive lednings- och beslutsinstanser. Detta kan ske fysisk och/ eller virtuellt.

Verksamhetsutveckling

SEBAS kan arbeta under en längre period med en serie workshops för att ge olika organisationer eller nätverk verktyg för att utveckla verksamheten gällande resultatanalys, däribland planering, uppföljning och utvärdering. En utbildningsserie som riktas till en särskild organisation eller nätverk kan pågå mellan två till arton månader, beroende på organisationens önskemål och behov.

Utbildning

SEBAS tillhandahåller kurser och utbildningsprogram åt Sida och andra organisationer eller så arrangeras dem i egen regi. Det kan handla om enskilda kurstillfällen, två till fem dagar, eller långsiktiga program med olika steg.

Om Sebas

SEBAS grundades 1996 av den internationella LFA/RBM-konsulten Maria Holmqvist. SEBAS jobbar inom utvecklingssamarbete med tematiska områden som hälsa, vatten och sanitet, demokrati och mänskliga rättigheter, kulturellt stöd, landsbygdsutveckling, barns rättigheter, organisationsutveckling och personalutveckling. SEBAS har ägnat särskilda ansträngningar till metodutveckling och utbildning i LFA/RBM under många år. Kvalitetsutveckling av olika metoder har lett till att vi utvecklat kompletterande metoder för bland annat organisationsutveckling integrering av genusperspektivet i olika projekt och program. Tillsammans med konsulten Patrick Stahl har Maria Holmqvist utvecklat en metod som kallas Projekt DNA. Project DNA kombinerar LFA/RBM med PIL (Project Inner Life) och med verktyg och processer som fokuserar på att stärka de deltagande institutionernas organisatoriska kapacitet, bl.a. med uppföljande utbildnings- och coachningsinsatser. SEBAS arbetar inom tre olika områden med LFA/RBM och/eller LFA/RBM/PIL. Som en del i Sebas breda internationella nätverk. Numera jobbar Sebas också med senior advisment åt ett internationellt nätverk inom digitala media.

Nätverket

Sebas nätverk består av handplockade kompetenser med bred erfarenhet inom sitt respektive område.
Maria Holmqvist
Grundare/seniorkonsult
Maria Holmqvist arbetar som internationell programchef, facilitator, föreläsare, coach/handledare och har över fjorton års erfarenhet av ledarskaputveckling. Han handleder ofta processer där han kopplar samman ledarskap, motivation och personlig utveckling till ett projekt/organisations mål och syften.
Patrick Stahl
Ledarskapsspecialist
Patrick Stahl arbetar som internationell programchef, facilitator, föreläsare, coach/handledare och har över fjorton års erfarenhet av ledarskaputveckling.
Jimmy Styrlin
IT-strateg/Digitala Media
Jimmy Styrlin har mångårig erfarenhet inom Digital Media och IT och har varit verksam på större byråer såväl som drivit egna. Nu jobbar Jimmy med sitt världsomspännande nätverk av produktionsresurser.
Jonas Norén
(M.Sc.) Strategisk rådgivning
Jonas Norén (M.Sc.) har gedigna erfarenheter av utvärdering, strategisk rådgivning, research, metodologisk design och kapacitetsuppbyggnad. Utgångspunkten för alla uppdrag och åtaganden är internationella standarder som exempelvis OECD:s riktlinjer för resultatstyrning; FN:s rekommendationer för företags sociala ansvar (Global Compact); eller ISO:s bransch standardiseringar.
Johan Schmidt
Journalist
Johan Schmidt arbetar som journalist med internationella relationer i allmänhet och Latinamerika i synnerhet. Johans journalistiska arbete är fokuserat på politiska, sociala och ekonomiska utvecklingsteman för press, radio och tv. Johan har arbetat för Dagens Industri, Svenska Dagbladet, Svenska Radio, Fokus m fl.
Johan Genneby
(M.Sc.)
Johan Genneby (M.Sc.) är en affärspolitisk specialist med lång erfarenhet av att arbeta med säkerhetspolitik, kommunikation och internationell verksamhet samt hållbarhet och internationell utveckling.

Kontakta oss