Rädda Barnen

Uppdragen för Rädda Barnen, Diakonia och Caritas har varit långsiktiga insatser i kapacitetsstärkande program för hela organisationen – inklusive det svenska kontoret och fältkontoren. De olika uppdragen för Sida har genomförts åt olika avdelningar och sektorer.