Gåvobrev och andra avtal

Som egenföretagare har man oftast inte koll på gåvobrev och andra avtal som kan vara bra att upprätta när något ska ges bort eller om pengar ska lånas ut. Det finns många olika avtal som kan upprättas för både privatpersoner och för småföretagaren.

Skriv gåvobrev när något ska ges bort

Gåvor kan ges bort och tas emot utan att något avtal egentligen behöver skrivas mellan gåvogivaren (den som ger bort något) och gåvotagare (den som tar emot gåvan). Men om gåvan är av väsentligt värde eller om det handlar om en gåva som bär med sig ekonomiska såväl som juridiska konsekvenser så är det viktigt att upprätta ett juridiskt dokument som definierar det ges bort, vem som är givare och mottagare och vilka villkor som ska gälla för gåvan.

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är alltså en juridisk handling som innehåller det som behöver finnas med för att göra överlåtelsen av gåvan juridiskt giltig. En gåvobrevshandling upprättas mellan gåvogivare och gåvotagare. Det är ganska vanligt att det förekommer flera givare och mottagare. Till exempel när föräldrar ger bort en fastighet eller bostadsrätt till sina barn. På den här sidan finns det ännu mer detaljerad information om vad ett gåvobrev är och hur man upprättar ett sådant.

Skriva gåvobrev online

Något som har blivit mer och mer populärt är att skriva avtal helt själv online genom en e-tjänst. E-tjänsterna fungerar mer eller mindre på samma sätt, men kan skilja sig i pris, leveranstid, service/support och framförallt utformningen av avtalet, som oftast sker helt automatiskt med omgående leverans. En smidig och prisvärd avtalstjänst online är avtalshantering.nu där de allra flesta och vanligaste avtalen finns, men det går också att beställa egna avtal i e-tjänsten.

Exempel på ett gåvobrev

Villkor att ha koll på

Villkor som kan gälla för gåvan varierar beroende på vad det är för sort gåva som ska ges bort. Vid överlåtelser av fastigheter och bostadsrätter gäller ska vissa typer av villkor vara med och vid bortgivande av pengar, aktier eller värdepapper så gäller andra villkor. Sedan ska också mer generella villkor definieras som alltid bör vara med i ett gåvobrev. Exempel på sådant villkor är om gåvan ska vara förskott på arv (gäller endast vid gåvor inom familj).

Signera för hand eller digitalt

Det allra vanligaste sättet att signera avtal på är att skriva på för hand, men numera går det också bra att signera de allra flesta avtalen digitalt. Digital signering har många fördelar där en sådan fördel är att man kan signera oavsett var man befinner sig och det går att göra när som helst på dygnet. Digital signering är också något som alltfler tillämpar när tvist i någon form föreligger, till exempel vid vårdnadstvister där det kan vara jobbigt att behöva mötas.

Men vill man vara på den säkra sidan så kan alla avtal alltid signeras för hand.

Fler avtal

Det finns massor av olika avtal för alla möjliga ändamål. Vi på Sebas kan tipsa dig om bra avtalstjänster eller om du behöver komma i kontakt med en kunnig och erfaren jurist, oavsett om det gäller dig privat eller din verksamhet. Det kan handla om företagsavtal till mindre verksamheter, äktenskapsförord eller samboavtal.

För att komma i kontakt med oss kan du ringa oss på 0705-425957 eller skicka ett mail till info@sebas.se, alternativt använda kontaktformuläret. Vill du gå till startsidan så kan du bara klicka här.